در صورت بروز مشکل فنی با ادمین سایت به شماره 87555636 در ساعات اداری می توانید تماس بگیرید.

و یا با ایمیل زیر مکاتبه نمایید.

majazi@bmsu.ac.ir